Trakassering Av Annan Blogg, Samt Hyllning Av Egen


Mjukaste höftar och ljumskar! Som ni ser, om ni anstränger iris, så har en Felis Catus uppenbarat sig, likt vår skapare i nya testamentets början. Finner ni ej detta marvel'öst? att en Felis Catus, ljungfruligt, med ett försmädligt leende möter era bittra blickar; ett narrsteck tordes detta vara.

Ni som har synförmåga att se detta skall tillägna era lovord till min trädklättrande gnagare, som arbetade hårt, likt den homosexuelle mannen som ville bli accepterad av sin far för att slutligen kunna känna sig uppskattad och älskad. Var det adekvat att tillägna mitt liv på fat åt en gnagare? Eller var det en högrest oriktighet?
Detta, som står ovanför denna dominerande teckenspalt, ger avstamp för en rundfråga angående sidans utseende. Enligt min egen åsikt så är den av förstaklass, en prydlig skapelse, till skillnad från en blogg, kallad Texter, som är så bristfällig att jag tilldelas sjörbjugg vid läsning.

Mina knyten, mina omyndiga svampar, er högste ber er att lämna en hälsning, ni som läser bloggen, som sporrar min inre författare att fortskrida mitt projekt som är: att roa, förarga och slutligen snärja er in i min värld, där ni omsluts och upplever total sötma.
Tackar, bärmesarps: giv mig nåd, du ägare av bloggen Texter. Du är sannerligen en bra skribent. Orsaken du kom med som exempel i detta inlägg var bristande kunskap om andra bloggar. Tack <3RSS 2.0