Putt's den som fysiskt rör läsarens själ

Dystra tankar fångar jag upp i denna dimma, tankar om svek och sorger som i sin tur läkt dessa sår, sår som var tådjupt inristade i mitt hjärtats kulme, i mitt klimax, mitt livs klimax, sorg och vemod. Vafför?  Vafför och vafför likt en mus, dränks jag i mina tårfyllda kanaler om och om igen?

Timmar har gått och du står och ser på, en mager flicka eller var de två? Snabbt som katten upp mot hatten, som ligger vilande på en stång. En stång, som symboliserar tapperhet och manlighet, en rödlätt mansstång! VAFFÖR?

Kalvkött på den rödbeklädda spisen. Är det kalvkött eller är det bäver? Färgens variation viskar sin nyans i mitt öra, och jag giver mitt luktorgan och iris en chans att utforska kärlets innehåll

Stuvadbäver.

Putt's den som fysiskt rör läsarens själ

RSS 2.0